Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus on ikääntyneiden, vaikeavammaisten, pitkäaikaissairaiden sekä sotaveteraanien fysioterapiaa, joka perustuu perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon tekemään arvioon ja kuntoutussuunnitelmaan.

Lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn parantaminen sekä päivittäisissä askareissa selviytymisen tukeminen. Fysioterapiassa käytetään näyttöön perustuvia menetelmiä toimintakyvyn eri osa-alueiden testaamisessa ja harjoittamisessa. Fysioterapiassa voidaan harjoitella muun muassa tasapainoa, lihasten voimaa ja liikkuvuutta, siirtymisiä ja muita kodissa ja kodin ulkopuolella tarvittavia taitoja kuten pukeutumista ja liikkumista. Lisäksi voidaan harjoitella erilaisten apuvälineiden käyttöä. Etenevässä sairaudessa pyritään hidastamaan toimintakyvyn heikkenemistä ja lievittämään kiputiloja.

Kuntoutuksen sisältö määritellään yksilöllisesti asiakkaan elämäntilanteen ja kuntoutustarpeen mukaan. Lääkinnällistä kuntoutusta on saatavilla molemmissa toimipisteissä, minkä lisäksi fysioterapeuttimme tekevät myös kotikäyntejä asiakkaan kotiin tai laitokseen.

Ikääntyvien, pitkäaikaissairaiden ja vaikeavammaisten toimintakyvyn edistämisessä vahvuutenamme on moniammatillinen kapasiteetti. Deborassa fysioterapia voidaan yhdistää kuntouttavaan hoivapalveluun, josta rakentuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin vastaava tehokas kokonaisuus. Lue lisää »

Hyväksymme maksuvälineenä muun muassa Valtiokonttorin, KELA:n, kaupunkien sekä vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksia. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita on saatavilla kaikissa toimipisteissämme.

Kuva