Företaget

Debora Fysio är en högklassig hälsomottagning, som erbjuder effektiva och säkra behandlingar för såväl terapeutiska som också för estetiska kroppsvårdsbehov. Behandlingarna utförs av yrkeserfarna fysioterapeuter. Vi samarbetar med läkare och ordnar vid behov också läkarmottagning. Mottagningarna ligger i Esbo (Stensvik), Helsingfors (Norra Haga) och Uleåborg (Limingantulli).

Kuva